Wondzorg - Leer classificeren

Leer classificeren met ALTIS, TIME en WCS.
Leer kiezen voor het juiste product om wondgenezing te bevorderen en adequaat wondbeleid voor te stellen.

Wanneer je in de zorg werkt, dan is “wondverzorging” een activiteit welke met regelmaat aan de orde komt.
Het is ook een onderwerp waar veel informatie over te vinden is maar waar ook nogal veel verschillende inzichten over zijn. Wat wordt er nou eigenlijk bedoeld met “moderne” wondgenezing? En hoe bepaal ik nou welke product, ik bij welke type wond, in welk stadia moet kiezen?

Deze cursus is juist bedoeld voor hen die met dit soort vragen zitten en hier meer over willen leren.

De cursus is 1 dagdeel.

Je wordt natuurlijk niet in één dagdeel opgeleid tot wondverpleegkundige, wel leer je een wond te “lezen”.
Wat zie je en wat moet je dan doen?
Je leert de classificaties van ALTIS, TIME en WCS toe te passen.

Inhoud:

Tijdens deze cursus wordt er aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen:

  • Anatomie van de huid
  • Fasen van de (normale) wondgenezing
  • Wondanamnese volgens ALTIS, TIME en WCS modellen
  • Type wonden
  • Behandelingsproducten
  • Casuïstiek

Doelstelling:

Na deelname aan deze cursus is de cursist in staat;

  • Te benoemen in welke fase van de wondgenezing de wond zich bevindt.
  • De diverse wondanamnese methodes te herkennen en deze toe te passen
  • Te herkennen om welke type wond het gaat
  • Een veilig behandeladvies te kunnen verstrekken

Doelgroep:

Deze cursus is bedoeld voor verzorgende en verpleegkundigen, maar ook doktersassistenten, fysiotherapeuten en/of huidtherapeuten zijn welkom!

Niveau en gewenste voorkennis:
Van deelnemers wordt verwacht dat zij bevoegd zijn om wondverzorging te mogen toepassen.

Accreditatie:

4 accreditatie punten bij het kwaliteitsregister V&VN.

Aanmelden:

Klik op onderstaande link om naar de Scholingsagenda van 2020 te gaan en je aan te melden voor de cursus.

Scholingsagenda 2020