Palliatieve Zorg basis

In deze cursus van twee dagdelen worden de belangrijkste onderwerpen op het gebied van palliatieve zorg doorgenomen.

Het is een cursus met veel onderwerpen die iedereen zal aanspreken.Je krijgt verdieping op de dagelijkse beroepspraktijk aan de hand van het kwaliteitskader palliatieve zorg.Er wordt aan de hand van casussen en opdrachten gewerkt aan het verder ontwikkelen van kennis, observeren, signaleren, palliatief redeneren, samenwerken en communiceren bij een palliatieve cliënt.Daarbij wordt er aandacht besteed aan diverse instrumenten die rondom de palliatieve cliënt ingezet kunnen worden om de zorg inzichtelijker te maken.De cursus heeft veel variatie in werkvormen en heeft een interactief karakter, waardoor er ruimte is voor het delen van ervaringen van zowel de cursist als de docent.

Cursus Doelen:

De cursist kan aan het einde van de cursus:

 • In eigen woorden uitleggen hoe de palliatieve zorg in Nederland ingericht is en wat de term palliatieve zorg inhoudt.
 • De 4 aandoeningen benoemen en uitleggen welke aandachtpunten er per aandoening belangrijk zijn bij palliatieve zorgverlening.
 • Benoemen welke symptomen het meeste voorkomen bij palliatieve cliënten en kan in eigen woorden uitleggen wat deze symptomen zijn en elke instrumenten er bij deze symptomen kunnen worden ingezet.
 • Met gebruik van methodisch werken palliatief redeneren bij een palliatieve cliënt
 • Het Utrecht Symptomen Dagboek inzetten bij een palliatieve cliënt
 • Benoemen hoe de stervensfase eruit kan zien en hierbij de cliënt en naasten begeleiden
 • Uit kunnen leggen welke verschillen er zijn tussen palliatieve sedatie en euthanasie
 • Op een duidelijke manier communiceren over een palliatieve cliënt met de naasten en andere disciplines.
 • Niet alleen goed zorgen voor een ander, maar ziet ook dat zorgen voor jezelf belangrijk is.
 • Benoemen op welke wijze hij/zij op de hoogte blijft van recente ontwikkelingen en hoe hij/zijblijft werken aan bekwaamheid en professionaliteit op het gebied van palliatieve zorg

Onderwerpen:

 • Palliatieve zorg in Nederland
 • Palliatieve zorg de basisprincipes
 • Aandoeningen
  Oncologisch
  COPD/Hartfalen
  Dementie
 • Symptomen palliatieve zorg en instrumenten
  * Pijn,  Opdracht met signalering box
  * Vermoeidheid
  * Dyspnoe
  * Misselijkheid en braken
  * Delier
 • Palliatief redeneren met casus
 • Utrecht Symptomen Dagboek
 • De stervensfase
  * Het stervensproces
  * Beleid
  * Zorgpad Stervensfase
 • Palliatieve Sedatie versus Euthanasie
 • Communicatie in de Palliatieve Zorg
 • Zorgen voor jezelf
 • Bekwaamheid en Professionaliteit
 • Afsluiting en Evaluatie

Doelgroep:

Verzorgende & Verpleegkundige niveau 3, 4 en 5
Met of zonder ervaring welkom (specifiek voor opfrissen kennis en vaardigheden)

Accreditatie:

Deze cursus is geaccrediteerd voor 7 punten in het kwaliteitsregister bij het V&VN.

Aanmelden:

Klik op onderstaande link om naar de Scholingsagenda van 2020 te gaan en je aan te melden voor de cursus.

Scholingsagenda 2020