Medicatieveiligheid

Een uitgebreide cursus over medicatieveiligheid.

Inhoud van deze cursus:

We starten deze cursus met een kennistoets.
Hiervoor hoef je niet te leren, je algemene kennis wordt getest. De toets telt niet mee voor het behalen van het certificaat.In deze ‘volle’ cursus komen zeer veel onderwerpen aan bod:

 • Veilige principes in de medicatieketen
 • Communicatie en werkafspraken t.a.v. de veilige principes uit de medicatieketen
 • Wet en regelgeving rondom het uitvoeren van risicovolle handelingen: medicatie aanreiken/ medicatie geven
 • Beoordeling eigen medicatie (B.E.M.)
 • Het aanreiken, klaarzetten en/of het toedienen van medicatie
 • De dubbelcheck van risicovolle medicatie
 • Het vermalen van medicatie
 • Herkennen en signaleren en voorkomen van medicatiefouten
 • Medicatie-incidenten en risico’s met medicatie verstrekken herkennen en deze weten te voorkomen.
 • De belangrijkste knelpunten benoemen bij de medicatieoverdracht
 • Knelpunten benoemen m.b.t. medicatieveiligheid
 • Verschillende toedieningsvormen en hun aandachtspunten
 • ouderen en polyfarmacie

Naast alle onderwerpen is er casuïstiek en ruimte voor eigen inbreng.

Doelstelling:

De cursist weet na deze cursus:

 • Het eigen kennisniveau m.b.t. voorbehouden en risicovol
 • Het eigen kennisniveau van medicatieveiligheid
 • De eigen verantwoordelijkheid
 • Actuele ontwikkelingen m.b.t. medicatieveiligheid
 • Actuele ontwikkelingen in protocollen en richtlijnen en deze toe te passen

Doelgroep:

Deze cursus is bedoeld voor verzorgende en verpleegkundigen, maar ook doktersassistenten.
Niveau en gewenste voorkennis;
Enige ervaring in het toedienen van medicatie is prettig om deel te kunnen nemen aan de cursus.

Voorbereiding:

 • Site van Zorg voor Beter – Medicatieveiligheid filmpjes: “Veilige principes en de rol van de cliënt (2 min)”, “Veilige principes – samenwerking in de medicatieketen (2min)”, “De bedoeling van Veilige Principes (1min46)”
 • Eventuele vragen/Casuïstiek meenemen naar de cursus.

Accreditatie:

3 accreditatie punten bij het kwaliteitsregister V&VN.

Aanmelden:

Klik op onderstaande link om naar de Scholingsagenda van 2020 te gaan en je aan te melden voor de cursus.

Scholingsagenda 2020