Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle handelingen

Doel van deze scholing:

De Wet BIG heeft als doel ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de gezondheidszorg hoog is en hoog blijft.

Volgens de Wet BIG mogen Voorbehouden en Risicovolle handelingen alleen worden uitgevoerd door beroepsbeoefenaren met de juiste kennis en vaardigheid.

Kennis en vaardigheid krijg je door een wettelijk erkende opleiding maar ook door;

bij- en nascholing, vaardigheidstrainingen of door vaak een bepaalde handeling uit te voeren.

Deelnemers die deze cursusdag succesvol doorlopen hebben aangetoond dat zij de getoetste vaardigheden voldoende beheersen.

Onderwerpen die deze dag aan bod komen:

 • • Wet BIG/Bevoegd en Bekwaam

Wat zijn voorbehouden en risicovolle handelingen?

Protocollen/instructie/

 • • Medicatieveiligheid

Veilige principes

Wat weet je van wisselwerkingen?

Dubbel paraferen

BEM

En nog veel meer

 • • Injecteren

Injecteren intramusculair

Injecteren subcutaan

Subcutane infuuscanule inbrengen (vleugelnaald) + medicatie toedienen

 • • Diabeteszorg

Insuline injecteren

Bloedglucosewaarde meten

 • • Katheteriseren

Katheteriseren man

Katheteriseren vrouw

Suprapubische katheter verzorgen

Suprapubische katheter verwisselen (vanaf niveau 4)

Blaasspoelen

 • • Stomazorg

Stomazakje verwisselen 2 – delig systeem

Stomaplak verwisselen

Deze scholingsdag wordt gekenmerkt door:

* Een kleine groep; minimaal 5, maximaal 8 cursisten.

Daardoor is er volop aandacht en kan je veel oefenen

We geven ook de ruimte om extra te oefenen.

* Er is een ontspannen sfeer; er is volop ruimte om vragen te stellen. Je kan ervaringen uitwisselen met collega’s.

* Elk onderwerp start met een stukje theorie dat klassikaal besproken wordt, daarna gaatmen in groepjes aan de slag om de handelingen te oefenen.

* Elk onderwerp heeft een eigen werkvorm, oefenen kan in een groepje, soms klassikaal, d.m.v. casuïstiek, d.m.v. toets of quiz.

* De docent kijkt mee, vult aan, geeft tips, stelt verdiepende vragen en geeft feedback.

* We geven voldoende aandacht voor een onderwerp op de lesdag.

* We behandelen ook de nieuwste ontwikkelingen m.b.t. een onderwerp op de lesdag

 

Heel belangrijk: we hechten veel waarde aan goede kwaliteit van de lesdag

* Aan het eind van de dag wordt er gezamenlijk afgesloten met een samenvatting waarin de leerervaringen worden besproken.

Er is een mondelinge en schriftelijke evaluatie en er wordt tijd aangeboden om bepaalde oefeningen nog extra te oefenen.

* Je krijgt van de groot Scholing & Zorg een handelingen kaart waarop de afgetoetste handelingen door de docent worden afgetekend. Handig voor in je agenda.

 

Doelgroep:

Deze cursus is bedoeld voor:

 • • gediplomeerd verzorgenden (niveau 3 of 3IG),
 • • verpleegkundigen
 • • wijkverpleegkundigen

Voorkennis:

Er wordt van je verwacht dat je bekend bent met de inhoud van de meest actuele protocollen en jouw kennis waar nodig hebt opgefrist.

Voorbereiden doe je door de desbetreffende protocollen op Vilanskockprotocollen door te lezen.

 

Certificaat en accreditatie:

Indien je deze scholingsdag hebt bijgewoond en je hebt aangetoond dat je over voldoende kennis en vaardigheid m.b.t. de behandelde onderwerpen beschikt, ontvang je een digitaal Certificaat.

Op het Certificaat staat de datum en voor welke handelingen je voldoende bent afgetoetst.

Indien je ingeschreven staat bij het kwaliteitsregister van het V&VN ontvang je na het bijwonen van deze scholingsdag 7 accreditatiepunten.

Deze worden na afloop van de scholingsdag ingevoerd door de Groot Scholing & Zorg.

Niet vergeten; Neem je nummer van het kwaliteitsregister mee naar de lesdag.

De Docent:

* de lessen worden gegeven door een docent(e) met ervaring
* de lessen worden gegeven door een docent(e) nog werkzaam in de praktijk
* de lessen worden gegeven door een docent(e) die weet te stimuleren en motiveren
* de lessen zijn boeiend, interactief en met diverse werkvormen

 

Praktische zaken:

Datum: 3 juli 2019

Tijdstip: 9.30 – 17.30

Locatie:

‘Ontplooi’

Eeuwenweg 10-12
1335CR  Almere

Inbegrepen:

 • • Koffie/Thee/Water/ gedurende de hele dag
 • • Lunch
 • • Gebruik van oefenmaterialen
 • • Gebruik van de Vilans observatielijsten
 • • Handelingenkaart
 • • Digitaal certificaat
 • • Registratie accreditatiepunten kwaliteitsregister V&VN ingevoerd door de Groot Scholing & Zorg
Opgeven doe je via www.ontplooi.nl/verpleegtechnische vaardigheden

Datum

03 apr 2019 - 11 apr 2019

Tijd

09:30 - 17:30

Locatie

Ontplooi
Eeuwenweg 10-12, 1335CR, Almere

Organisator

Ontplooi
Email
info@ontplooi.nl
Website
https://ontplooi.nl
QR Code