Basis/herhalingstraining voor zorgprofessionals in de zorg.

Basis/herhalingstraining voor zorgprofessionals in de zorg.

Indien je als zorgprofessional (en als ZZP-er) aan kan tonen dat je over
een BHV-certificaat beschikt dan heb je zeker een streepje voor!

Bedrijfs Hulp Verlening 

Het zal je maar gebeuren dat je als zorgprofessional tijdens het werk met een calamiteit wordt geconfronteerd.
Doordat je verantwoordelijk bent voor de zorg voor cliënten en/of patiënten is het professioneel als je de calamiteit kunt beperken door eerste hulp te verlenen, ontruimen en/of een brand te bestrijden.

Waarom een BHV- op Maat?
In deze BHV – op Maat cursus worden de lesonderwerpen specifiek op de zorg afgestemd, waardoor je tijdens de BHV-cursus op de specifieke risico’s wordt voorbereid.
Onze BHV-instructeurs hebben ruime praktijkervaring en kunnen daardoor theorie en praktijk dichtbij de dagelijkse situaties brengen.
In het medisch gedeelte zal er bij het praktisch oefenen een lotusslachtoffer worden ingezet zodat men de letsels en symptomen goed herkent en kan behandelen.

Bij deze cursus krijg je het leerboek Basiscursus bedrijfshulpverlening (t.w.v. € 16,90) 

Na afloop krijgt elke cursist een BHV pasje en het BHV – op Maat certificaat.
De BHV-cursus wordt volgens de richtlijnen van het NIBHV en het Oranje kruis gegeven.

HERHALING BHV – OP MAAT
Bij BHV is herhaling van belang, omdat je veel van je BHV-taken niet dagelijks zult toepassen.
Minimaal 1 herhalingscursus per jaar is nodig om geschoold en geoefend te blijven.

Hoe ziet deze BHV – op Maat dag eruit:

De cursus wordt in 2 dagdelen gegeven en bestaat uit;
1e dagdeel;  Medisch gedeelte
2e dagdeel;  Brand & Ontruiming

9.00 – 9.30Welkom
Doelen van vandaag
9.30 – 12.30Medisch gedeelte
* Spoedeisende hulp
* Niet Spoedeisende hulp
12.30 – 13.30Lunchpauze
13.30 – 16.30Brandbestrijding & Ontruiming
16.30 – 17.00Afsluiting
Evaluatie
  

Doelen:

Bij BHV zijn de basis einddoelen:

 • Je kan bij een calamiteit eerste hulpverlenen bij niet-spoedeisende letsels
 • Je kan bij een calamiteit eerste hulp bieden bij spoedeisende letsels
 • Je kan bij een calamiteit een beginnende brand blussen met een voor de brand geschikt blusmiddel
 • Je kan bij een calamiteit de BHV-taken van een ontruiming uitvoeren

Onderwerpen die deze dag aan bod komen:

Algemene BHV-taken:

 • Doelstelling van bedrijfshulpverlening
 • Taken van de BHV’er
 • 5 basisstappen van BHV

 Spoedeisende hulp:

 • Reanimatie en gebruik AED-volwassenen
 • Niet reanimeren verklaring
 • Nazorg
 • Burgerhulpverlening
 • Opvang en overdracht hulpverleningsdiensten
 • Verslikking volwassenen en kind
 • Bewustzijnsstoornissen: beroerte, epilepsie, suikerziekte, intoxicatie alcohol/drugs, allergische reacties, hersenletsel
 • Circulatiestoornissen: Angina Pectoris/ Hartinfarct, bloedingen en shock

Niet spoedeisende hulp:

 • Bloedingen
 • Brandwonden
 • Oogletsel
 • Kneuzingen en verstuikingen
 • Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsel

Brandbestrijding:

 • Brandveiligheid
 • Brand en Branddriehoek
 • Gevaren bij brand
 • Soorten branden en blusmiddelen
 • Deurprocedure
 • Praktisch oefenen met blussen

Ontruiming:

 • Wanneer en hoe ontruimen
 • Taken van de BHV-ers bij het ontruimen
 • Hulpmiddelen en afspraken bij het ontruimen
 • Het verwachte gedrag bij een ontruiming
 • Opvang van hulpverleningsdiensten
 • Vormen van communicatiemiddelen

Doelgroep:

Deze BHV – op Maat cursus is bedoeld voor:
Alle Zorgprofessionals (geen specifieke vooropleiding nodig).

Voorbereiden:

Na betaling van je factuur ontvang je het leerboek Basiscursus bedrijfshulpverlening (t.w.v. € 16,90).
Het is aan te raden deze door te lezen voor de cursusdag.
Ook na deze cursusdag kan je dit leerboek goed gebruiken als naslagwerk.

Accreditatie:

Voor deze scholing kan je 7 ODA-punten invoeren in het kwaliteitsregister V&VN.

Aanmelden:

Klik op onderstaande link om naar de Scholingsagenda van 2020 te gaan en je aan te melden voor de cursus.

Scholingsagenda 2020